türkçe porno - sex hattı ara - sikiş - porno izle - sohbet hattı ara - sohbet numaraları - sex hattı

Sıfırdan Java programlama dersleri serisinde bu dersimizde “ Java Programlama Dersleri – Boolean Veri Tipi” konusuna değişeneceğiz. NetBeans IDE ve Eclipse IDE ortamlarında ayrı ayrı boolean veri tipi uygulaması yapacağız.

Boolean Uygulaması – NetBeans IDE

 

NetBeans IDE’de bir önceki dersimiz olan “Java Programlama Dersleri – Değişkenler” dersimizde  değişken tiplerinden bahsetmiştik. Ancak boolean tipine değinmemiştik.  Bu dersimizde de gene uygulamalarla boolean tipini anlatacağız.

NetBeans IDE ortamında bir proje içerisine birden fazla package ekleyebilirsiniz. Bunların içerisine de class’lar koyabilirsiniz. Ancak bu package ve class’ların tamamı içerisinde sadece bir tane main classı olabilir.

Aşağıdaki resimde BooleanTipi adında bir proje içerisinde main metodu olan (BooleanTipi.java) bir class oluşturduk. Class üzerinde bulunan yeşil play işareti, o class’ın içerisinde main metodunun olduğunu gösterir. Denemek için aynı proje içerisinde farklı isimli bir sınıf oluşturun farkı göreceksiniz.

Java programlama dersleri Boolean Veri Tipi

Java’da değişken isimlendirirken değişken ismi iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa, ilk kelimenin baş harfinin küçük sonraki kelimelerinin baş harfinin büyük yazılması şeklinde bir gelenek oluşmuştur.

Bir değişkene bir metod içerisindeyken birden fazla değer ataması yapabiliriz. Değişkenin değeri ise son atanılan değer olur.

Java Programlama Dersleri Boolean Veri Tipi Uygulaması

Yukarıdaki programda booleanTipiDegisken adında bir değişken tanımlayıp içerisine true değerini atadık. true doğru, false ise yanlış demektir. İlk değer olarak true ataması yaptıktan sonra System.out.println() metodu ile değerini ekrana yazdırdık.

Sonrasında booleanTipiDegisken değişkenimizin içerisine false değerini atadık ve aynı metodla ekrana değeri yazdırdık. Kodları incelediğinizde bir programda bir değişkenin içerisine birden fazla değer atanabileceğini göstermiş olduk.

Kodlarımız aşağıdaki gibidir :

Uygulamayı çalıştırdığınızda NetBeans IDE ekranının hemen alt kısmında yer alan Output kısmında sonucu görebiliriz:

Java Programlama Dersleri Boolean Veri tipi uygulama sonucu

Boolean veri tipi de ne işe yarar diyenleriniz olabilir. Bu tip, programlarda genelde sorgulama işleri için kullanılır. Eğer doğruysa şunu yap, yanlışsa bunu yap şeklinde programınıza yön vermenizi sağlar. Sıklıkla kullanılan bir türdür.

 

Boolean Uygulaması – Eclipse IDE

 

Eclipse IDE ortamında da bir proje içerisine birden fazla package ve class ekleyebilirsiniz. NetBeans IDE ortamından farklı olarak içerisinde main olan sadece bir class şartı aranmaz. Birden fazla class içerisinde main metodu bulundurabilir. Böyle bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bir önceki Değişkenler dersimizde Eclipse IDE ortamında DegiskenTipleri adında bir proje oluşturmuştuk. src klasörümüz içerisinde main metodu bulunan SayisalTipler.java adında bir de classımız bulunuyordu.

src klasörü üzerine sağ tık > New Class diyerek adı BooleanVeriTipi olan bir class oluşturalım. Bu classı oluştururken seçenekler kısmında main metodu oluşturma seçeneğini de aktif etmeyi unutmayın.

java programlama dersleri eclipse boolean veri tipi

Yukarıda yaptığımız uygulamanın aynısını Eclipse IDE de de yaptık. İlk olarak boolean tipinde bir değişken tanımlayıp, ilk değer atadık. Sonrasında ekrana yazdırdık. Bu değişkenin değerini değiştirip tekar ekrana yazdırdık. Kodlarımız aşağıdaki gibidir :

Eclipse programının ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Kırmızı ok ile gösterilen ünlem işareti Eclipse IDE ortamında kullanılmayan öğeyi ifade eder.

Java Programlama Dersleri Eclipse Boolean Veri Tipi Uygulaması

Programımızı çalıştırıp sonucu kontrol edelim. Eclipse IDE ortamında alt kısımda yer alan Console kısmında sonucu görebilirsiniz :

Java Programlama dersleri Boolean veri Tipi Eclipse

Java programlama derslerinde ara ara kullandığımız ingilizce kelimelerin çoğu artık Türkçe’de de kullanılmaktadır. değişken tanımlama : declare (deklere etme) , değişkene ilk değer atama : initialize gibi..

Sorularınızı aşağıdaki yorum panelini kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

Java Programlama Dersleri - Değişkenler (Veri Tipleri)
Java Programlama Dersleri - String Sınıfı

Pin It on Pinterest