türkçe porno - sex hattı ara - sikiş - porno izle - sohbet hattı ara - sohbet numaraları - sex hattı

Sıfırdan Java programlama dersleri serisine  “ Java Programlama Dersleri, break, continue ve return” konusu ile devam ediyoruz.

break Kullanımı

 

break anahtar kelimesinin kelime anlamı kırmak tır. Döngülerden çıkmak için kullanıldığı gibi switch gibi yapılardan çıkmak için de kullanılır.

Bazen bir döngü içerisinde belirtilen şartdan önce çıkılmasını gerektiren durumlar olabilir. Böyle durumlarda break anahtar kelimesini kullanırız. Uygulama üzerinde görelim:

Uygulamamızda basit bir for döngüsü verildi. Bu döngü 0’dan başlayarak 9 ‘a kadar ekrana değer yazdırılması için ayarlanmış gibi gözükse de if ifadesindeki şart içerisinde kullanılan break ifadesi ile döngüden 4 değerine ulaşıldığında çıkılmıştır.

if ifadesinde değişkenin değerinin 4 olup olmadığı sorgulanmıştır. Değişkenin değeri 4 olduğunda if bloğu içerisine girilmiş break anahtar kelimesini görmesi ile döngüden çıkılmıştır.

Sonuç aşağıdaki gibidir :

break anahtar kelimesini sadece for döngüsü için değil bütün döngü türlerinde kullanabilirsiniz.

 

Uygulama 1

 

break anahtar kelimesinin çalışma mantığını gösterecek bir uygulama daha yapalım :

control isminde int tipinde bir değişken tanımlayıp içerisine sıfır değerini atadık. Sonrasında while döngüsüne geçildi. while döngüsünün çalışma şartı ise control değişkenimizin değerinin 13 ten küçük olmasıdır.

Döngü bloğu içerisinde bir if yapısı, bir ekrana yazdırma kodu,  bir de değer artırma ifadesi bulunmaktadır. Döngüde control değerleri 0,1,2,3,4 değerlerine kadar normal işleyecek ve bu değerler ekrana yazdırıldıktan sonra control değeri bir artırılacaktır.

Ancak control değişkeninin son değeri olan 4 değeri ekrana yazdırıldıktan sonra değeri bir artırılarak 5 yapıldıktan sonra 5 < 13 mü şartı kontrol edilecek ve şart sağlandığından döngünün içerisine bir kez daha girilecektir.

Döngüde if yapısı sorgusuna gelinecek “control == 5” olduğundan bu yapının içerisine girilecek ve break anahtar kelimesi görüldüğünde döngüden çıkılacaktır.

break anahtar kelimesinden sonraki kodlar işlenmeyecektir. Dolayısıyla sonrasındaki ekrana yazma kodu ve control++;  kodu çalışmayacak ve direk “Döngüden çıkıldı” koduna geçilecektir.Programımızın sonucu aşağıdaki gibidir :

Uygulama 2

 

break anahtar kelimesinin kullanımına örnek olması için bir dizi örneği yapalım.

Diziler konusuna bir aşinalığınız yoksa ilk olarak “Java Programlama Dersleri, Diziler” konusunu okuyabilirsiniz.

Kodlarımız aşağıdaki gibidir :

dizi isminde int tipinde 5 elemanlı bir dizi tanımlandı. Dizi elemanlarına 1,2,3,4,5 değerleri verildi ve sonrasında for döngüsüne girildi. İlk değer olarak sayac = 0; ataması yapıldı. Şart olarak da sayac < dizi.length ifadesi kullanıldı.

dizi.length ifadesini  dizinin uzunluğunu ifade eder. Yani 5 dir.

for döngüsü blok yapısı içerisinde bir if else yapısı görüyoruz. if condition kısmında dizi elemanlarından birinin değerinin 5 olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer 5 ise if bloğuna geçilerek break anahtar kelimesi ile döngüden çıkılacak değilse else bloğuna geçilerek değeri ekrana yazdırılacaktır.

if else yapısı hakkında fikir sahibi değilseniz “Java Programlama Dersleri if, switch karar kontrol yapıları” makalemizi okuyabilirsiniz.

Döngüden çıkıldığından ekrana “Döngüden çıkıldı” yazısı gelecektir. Programımızın çıktısı aşağıdaki gibidir :

Dizi İçerisinde Sayı Arama

 

break anahtar kelimesinin kullanımı ile alakalı dizi elemanları içerisinde arama yapan bir uygulama yapalım. Kodlarımız aşağıdaki gibidir :

Kodumuzu inceleyelim. sayilar adında int tipinde değişkenleri içerisinde tutan 9 elemanlı bir dizi tanımladık ve elemanların ilk değerlerini içerisine yerleştirdik. Sonra arananSayi adında int tipinde bir değişken tanımlayarak içerisine 8 değerini atadık.

Son olarak boolean veri tipinde bulunduMu adında bir değişken tanımlayarak ilk değer olarak false değerini atayarak for döngüsüne geçtik.

Bir dizinin elemanlarına erişmek için dizi ismi köşeli parantez ve elamanın sıra numarası verilir. sayilar[3] gibi.

for döngüsü içerisindeki if yapısında ” sayilar[sayac] == arananSayi” ifadesi ile aranilan sayının dizi elemanları içerisinde olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Aranılan sayı dizi elemanları içerisinde varsa, bulunduMu değeri true yapılarak break anahtar kelimesi ile döngüden çıkılacaktır. Aranılan sayı yoksa bulunduMu değeri false yapılacaktır.

for döngüsünden çıktıktan sonra if else yapısı içerisinde bulunduMu değişkeni sorgulanmış, değer true ise ekrana “Aranan sayı bulundu” ,  değer false ise “Aranan sayı dizide bulunamadı” ifadesi yazdırılmıştır.

Sizler de arananSayi değerine farklı değerler vererek programın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Programın sonucu aşağıdaki gibidir:

continue Kullanımı

 

continue anahtar kelimesi, break anahtar kelimesinin tam tersi gibidir. break anahtar kelimesini gören derleyici, programı döngüden çıkarıyordu.

continue anahtar kelimesini gören derleyici ise döngü içerisindeki kodlar işlenirken continue anahtar kelimesini gördüğünde programı tekrar döngünün baş kısmına getirir.

Bir döngü içerisinde bazen döngünün başına gitmeyi gerektiren bir durum olabilir. continue kullanımını uygulama üzerinde görelim :

Uygulamamızda ilk olarak ekrana “3’e bölünen sayılar (0-15 arası)” yazısı yazdırıldı. Sonrasında for döngüsüne geçildi. for döngüsü 0-15 arasında dönecektir. for döngüsü blokları içerisinde kullanılan if bloğu gelen i değişkeninin 3’e bölünmeme durumunu kontrol eder.

% (mod) ve != (eşit değil) operatörlerinin kullanımını hakkında fikir sahibi olmak için operatörler ve if  yapısı hakkında fikir sahibi olmak için “java karar kontrol yapıları” konularını gözden geçirebilirsiniz.

Eğer i ile gelen sayı 3’e  bölünmüyorsa if bloğu içerisine girecek ve burada continue ifadesini gördükten sonra döngünün başına dönecektir. 3’e bölünenler ise if yapısını atlayacak ve sonrasındaki i değerini ekrana yazan kodu çalıştırdıktan sonra döngüye devam edecektir.

Böylelikle programımız sadece 3’e bölünen sayıları ekrana yazdıran bir uygulama haline gelecektir. Son olarak i, 15 değerine ulaştığında for döngüsü şartını sağlamayarak döngüden çıkılacak ve ekrana “Döngüden çıkıldı.” yazısı yazılacaktır.

Programımızın sonucu aşağıdaki gibidir :

Uygulama

 

continue kullanımı ile alakalı bir uygulama daha yapalım. Bu uygulama bir dizi içerisinde istemediğimiz elemanlar dışındaki elemanları ekrana yazdıracaktır. Kodumuz :

kodları inceleyelim. numberArray isminde int tipinde 10 elemanlı bir dizi tanımladık. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 değerlerini atadık.

for döngüsü içerisindeki if yapısı kullanılarak dizi elemanlarının içeriklerinin  3 veya 5 olma durumlarını kontrol ettik (if yapısı ile) . 3 veya 5 değerleri geldiğinde programı döngü başına gönderdik. Bu değer dışındaki değerler ise ekrana yazdırıldı.

Programımızın çıktısı aşağıdaki gibidir :

return Anahtar Kelimesi

 

return anahtar kelimesi genellikle metodlarda kullanılan ve kullanılan metoddan geri değer döndüren anahtar kelimedir. Ancak normal programlarda da kullanımı mevcuttur.

Herhangi bir programda return anahtar kelimesini kullandığınızda derleyici o kelimeye geldiğinde programın sonunun geldiğini düşünerek sonrasındaki kodları işletmez. Küçük bir uygulama yapalım :

kodumuzda ilk olarak int tipinde adı i olan bir değişkene 5 değerini atadık. Sonrasında ekrana “Program başlangıcı” yazdırdık.

Sonrasında gelen if yapısı i değerinin 5’e eşit olup olmadığını sorgular ve i değeri 5 olduğu için if yapısının içine girilip return anahtar kelimesi ile karşılaşılır. Bakalım sonraki kod çalışmış mıdır ? Uygulamızın sonucu aşağıdaki gibidir :

Görüldüğü gibi return anahtar kelimesini gören derleyici programın sona erdiğini düşünerek sonrasına bakmıyor. Dolayısıyla “Program Sonu” kodu işlenmedi.

break, continue ve return anahtar kelimelerinin ne olduğunu ve nasıl çalıştıklarını anlatmış olduk. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Sorularınızı aşağıdaki yorum panelini kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

 

Java Programlama Dersleri, Döngüler
Java Programlama Dersleri, Diziler

Pin It on Pinterest