türkçe porno - sex hattı ara - sikiş - porno izle - sohbet hattı ara - sohbet numaraları - sex hattı

Bu dersimizde Linux Dosya Klasör İşlemleri ve Komutlarından bahsettik. mkdir komutu, touch komutu, cat komutu, cp komutu, mv komutu, rm komutu, rmdir komutu, tree komutu, find komutu ve grep komutlarının kullanımlarını görsel ve  uygulamalı olarak anlatmaya çalıştık.

mkdir Komutu (Directory Oluşturma)

 

mkdir; make directory kelimelerinden kısaltılmıştır. mkdir Komutu, directory yani dizin/klasör oluşturma görevini yapar.

komutu ile bulunduğumuz yere bdizini adında bir klasör/directory oluşturmuş olduk. Bunu göstermek için ls komutunu kullanalım.

komutunu yazıp Enter’a bastığımızda oluşturduğumuz dizini görebiliriz.

 

linux dosya islemleri mkdir komutu kullanimi dizin olusturma

 

Şimdi oluşturduğumuz dizinin içine cd komutu ile girelim.

Sonrasında dizinin içerisinde bir şey olup olmadığını ls komutu ile kontrol edelim. Boş olduğundan bir sonuç çıkmadı.

 

temel linux komutlari cd komutu kullanma

 

mkdir komutu ile iç içe dizinler oluşturabilirsiniz. ( iç içe klasör oluşturma). Bunu yapabilmek için mkdir komutunu, -p parametresi ile beraber kullanmanız gerekir.

komutunu uyguladığımızda iç içe klasörler oluşturduğumuzu aşağıdaki resimden görebilirsiniz.

 

linux mkdir komutu ile ic ice dizin klasor olusturma

 

touch Komutu (Dosya Oluşturma, Dosya Tarih Değiştirme)

 

touch Komutu, dosya oluşturmaya yarayan bir komuttur. touch komutu;  dosya ismi ile birlikte kullanıldığında bulunulan dizine yazılan dosya isminde bir dosya oluşturur.

Temel Linux Komutlarını bilmeyen arkadaşlar ilk olarak Temel Linux Komutları makalesini okuyabilirler.

İlk olarak pwd komutu kullanarak, hangi dizinde olduğumuzu gösterelim.

Sonrasında touch komutunu kullanarak a.txt isminde bir dosya oluşturalım.

ls komutunu kullanarak dosyamızın oluşup oluşmadığını görebiliriz. (ls, bulunduğunuz dizindeki dosya ve directory’leri listeler).

komutu ile liste halinde sonucu gösterebiliriz.

 

linux dosya komutlari touch komutu dosya olusturma

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi a.txt dosyamız oluşturulmuş.

a.txt dosyasının detaylarına erişmek için ” ls -l a.txt”

komutunu  uygulayabiliriz. Bu komutu uyguladığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç almış oluruz.

 

linux dosya komutlari dosya ayrintilarini gosterme

 

ls komutunun çıktısı ile ilgili bazı bilgiler verelim. Aşağıdaki resme bakalım.

 

temel linux komutlari ls komutu ayrintilari

 

a.txt dosyasının bulunduğu satırdaki 0(sıfır) dosyanın boyutunu vermektedir. Sonrasında verilen tarih ve saat ise erişim zamanını vermektedir. İki kere yazılı olan elektroyazilim lardan birincisi kullanıcı ikincisi de kullanıcının ait olduğu grubu ifade eder.

Resimdeki altıncı, yedinci ve sekizinci sütun ilgili dosya veya klasörün son değiştirilme zamanını verir. Eğer dosya ya da klasör içinde bulunduğumuz yılda değiştirilmişse yılı verilmez, sadece saati verilir. Eğer bulunduğumuz yıldan eski bir zamanda değiştirilmişse yılı verilir,  ancak saati verilmez.
 

linux dosya erisim bilgileri

 

Yukarıdaki resimde gösterilen bölümde ifadelerin ” – ” ile başlaması a.txt dosyasının bir dosya olduğunu gösterir. “d” ile başlayanlar ise directory yani klasörü ifade eder.

“d” ve  ” – ” karakterlerinin hemen yanlarında  9 tane karakter bulunur. (rw-rw-r– şeklinde) rw ile başlayan 9 karakterlik ifadeyi 3’erli grup gibi düşünün. ilk 3’lü ; kullanıcı için (rw-) ikinci 3’lü ; grup için (rw-) ve son üçlü ise herkesi (r–) ifade eder.

a.txt dosyası için düşündüğümüzde rw- , rw- ve r– şeklindedir. a.txt dosyasını; kullanıcı okuyup, yazabilir ancak uygulayamaz.(rw-) Gruptakiler okuyup yazabilir ancak uygulayamaz. (rw-) Herkes (kullanıcı ve grup dışındaki herkes) sadece okuyabilir ancak yazamaz ve okuyamaz ( r–).

Uygulayamaz olmasının sebebi a.txt dosyasının çalıştırılabilir bir uygulama olmamasından dolayıdır.

r   : Okuma iznini belirtir.
: Yazma iznini belirtir.
x   : Yürütme iznini belirtir.

Bütün izinleri açılmış bir dosya şöyle gözükür             :  -rwxrwxrwx

Bütün izinleri kapatılmış bir dosya da şöyle gözükür  : ———- (10 karakter -)

r : read, w : write , : execute ‘u ifade eder. ( – karakteri dosyanın çalıştırılabilir olmamasından dolayı bu şekilde gösterilmiştir.)

Şimdi vi editörünü kullanarak oluşturmuş olduğumuz a.txt dosyasının içerisine bir şeyler yazalım.

vi editörü de nerden çıktı diyenler vi editörü kullanımı ve komutları isimli makalemizi okuyabilirler.

linux dosya islemleri vi editoru

 

komutu ile a.txt dosyasını vi editörü ile açalım. Ve açılan editörde a.txt dosyasına bir şeyler yazıp kaydedip çıkalım.

 

linux dosya islemleri vi editoru ornek 1

 

Yukarıdaki içeriği a.txt dosyamızın içerisine yazıp kaydettik.

touch komutu ile birden fazla dosyayı aynı anda oluşturabilirsiniz.

touch dosyaAdi1 dosyaAdi2 dosyaAdi3 ….

 

touch Komutu ile Birden Fazla Dosyayı Aynı Anda Oluşturma

 

touch komutu; bir dosya oluşturmanın yanı sıra verilen dosyanın son erişim ve değişme zamanlarını da düzenleyebilir.

touch komutu; zamanı değiştirmek için kullanıldığında aşağıdaki parametreleri alır :

1.  -a  Dosyanın erişim zamanını değiştirir.
2.  -m  Dosyanın değiştirilme zamanını değiştirir.
3.  -t  Dosyanın komutun kullanıldığı an yerine belirtilen tarih ve zaman olacak şekilde değiştirir.

touch komutu kullanırken eklenecek olan -a ve -m parametreleri belirtilen dosyaya komutu uyguladığımız tarih ve saati verir.

Örnek ile açıklayalım. İlk olarak 29 Ocak tarihinde 22:43 saati itibari ile bir x.txt dosyasını oluşturmuştuk. Bunu size ls -l komutu ile göstermiş olduk. Sonrasında date komutu ile şu an ki zamanı gösterdik. Sonrasında “touch -m x.txt” komutunu çalıştırdık.

Değişimi gösterebilmek için ls -l x.txt komutunu kullandık. Aşağıdaki resimden de gördüğünüz gibi x.txt nin değiştirilme tarihi bizim komutu çalıştırma tarihimiz olarak değiştirildi.

 

linux touch komutu ile zaman tarih degistirme

 

Şimdi de x.txt dosyasına kendi istediğimiz bir tarihi verelim. Bunun için de -t parametresini kullanacağız.  Bunun için ilk olarak x.txt dosyasının bilgilerini ls -l x.txt komutu ile yazdırdık.

Tarihi anımızın tarihi yapmak için touch -m x.txt komutunu uyguladık ve değişikliği sizlere göstermek için ls komutunu kullandık.

touch -t komutunu kullanırken verdiğimiz sayısal değer [2 Hane YILI][2 Hane AYI][2HaneGÜNÜ][4 Hane SAATİ] ifade etmektedir. (2203251624 : 25.03.2022 Saat 16:24)

 

linux touch komutu ile zaman tarih degistirme ornek 2

 

cat Komutu (Dosya İçeriğini Gösterme)

 

cat Komutu, belirtilen dosyanın içeriğini editörün içerisine girmeden ekrana bastırır. Bu komutun uygulaması için bir önceki kodda kullandığımız a.txt dosyasını kullanacağız. Terminalde

komutunu yazıp Enter’a bastığımızda, aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederiz.

 

linux dosya islemleri cat komutu kullanimi

 

cp Komutu (Dosya ve Dizin Kopyalama)

 

Dosya Kopyalama

 

cp Komutu, dosya ve dizinleri kopyalama işini yapar. (copy den geliyor)

Örnek bir uygulama olması için bizim home dizinimizdeki a.txt dosyasını oluşturduğumuz bdizini içerisine kopyalayalım.

Yani cp komutu bir üst dizindeki a.txt dosyasını alıp, şu an bulunmuş olduğumuz bdizini içerisine kopyalayacak. Bunun için gerekli kod ” cp ../a.txt .” ‘dir.

Komutu iki parametre alır. cp den sonraki ../a.txt, kopyalanacak olan dosyanın yerini ifade eder. (iki nokta .. bir üst dizin demektir) Yani bir üst dizindeki a.txt dosyasını al, . (nokta) ile belirtilen yer (ise bizim bulunduğumuz dizin(current directory) dir.) e kopyala demektir.

cp dosyaEskiyeri dosyaYeniyeri ” şeklinde yazabiliriz.

 

linux dosya islemleri komutlari cp komutu kopyalama

 

Yukarıdaki resimde ilk olarak “cd bdizini” komutu ile bdizininin içine girmiş olduk. Sonra ” cd ..” komutu ile bir üst dizine çıktık. Sonra “pwd komutu” ile bulunduğumuz dizini gösterdik. “ls -l komutu” ile bulunduğumuz dizindeki dosya ve directory leri gösterdik. a.txt dosyası buradaydı.

Sonra “cd bdizini” diyerek tekrar bdizini içerisine girdik. “cp ../a.txt . ” komutu ile de .. (nokta nokta) ile belirtilen bir üst dizindeki a.txt’yi alıp . (nokta) ile belirtilen bulunduğumuz bdizinine kopyalamış olduk.

Bunu kanıtlamak için de “ls -l” komutu ile o dizindeki dosyaları göstermiş olduk.

cp Komutu genellikle -i parametresi ile birlikte kullanılır. -i parametresi bir kopyalama işlemi yaparken aynı dizinde aynı isimde bir dosya varsa sizden üzerine yazıp yazmama konusunda onay ister.

komutunun uygulamasını aşağıdaki gibi yaptık.

 

linux cp komutu i parametresi ile kullanimi

 

cp Komutu ile bir dosyanın aynı yere farklı isimle kopyasını oluşturabiliriz.

linux da cp komutu ile dosyanin farkli isimde kopyasini alma

 

Dizin Kopyalama

 

cp komutu ile sadece dosyaları değil, dizinleri de kopyalayabiliriz. Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

cp Komutunu kullanmak için ana dizinimizde mkdir komutunu kullanarak adizini ve bdizini ‘ni oluşturalım.

Sonrasında dizin kopyalarken cp komutuna bir parametre eklemek gerekiyor. Bu parametremiz -r parametresidir. (recursively)

komutu ile adizini ni alıp bdizini içerisine kopyalamış olduk. Sonuç :

 

cp komutu dizin kopyalama

 

mv Komutu (Dosya ve Dizin Taşıma)

 

mv ifadesi move kelimesinden kısaltılmıştır. (move ingilizce taşımak demektir).

mv Komutu, dosya ve dizin taşıma işlemlerinde kullanılır. Uygulaması için bir örnek yapalım.

Ana dizinde bulunan a.txt dosyasını yeni oluşturacağımız cdizini içerisine taşıyalım.

İlk olarak ” mkdir cdizini” diyerek cdizini oluşturalım. Sonrasında dizini kontrol etmek için “ ls -l” komutu ile listeleyelim. Listelediğimizde cdizini ile a.txt dosyasının aynı yerde olduğunu aşağıdaki resimden görüyoruz.

komutu ile a.txt dosyasını cdizini içerisine taşımış olduk. Kontrol etmek için “cd cdizini” komutu ile dizinin içerisine giriyoruz. Sonra ls komutu ile içerisindekileri listeliyoruz. a.txt dosyasının burada olduğunu görüyoruz.

Linux da herhangi bir komut iki yol parametresi alıyorsa, yani kaynak ve hedef adres gibi ve iki adres de aynı dizinde gerçekleşiyorsa yol belirtmeye gerek yoktur. Dizin isimleri yeterli olacaktır.

Yapılan işlemin bir taşıma işlemi olduğunu bildiğimiz için artık ana dizinde a.txt dosyasının olmaması gerekiyor. Bunu kontrol etmek için cd .. komutu ile üst dizine çıkıp, ls -l komutu ile içerisindeki listeliyoruz. a.txt dosyasının burada olmadığını onaylıyoruz.

 

linux dosya islemleri komutlari mv komutu dosya tasima

 
Linux Terminalde komut ya da yazılanı tamamlama özelliği mevcuttur. Mesela cdizini yazmak istediğimi farz edin. cdiz.. dediğimde klavyeden Tab tuşuna basarsam otomatk olarak cdizini yazacaktık.

mv komutu;  dosyaları dizinlere taşıyabildiği gibi dizin taşıma işlemlerinde de kullanılır.

 

linux mv komutu ile dizinleri tasima

 

mv Komutu; dosya – dizin taşıma işleri yaptığı gibi ek olarak dosyanın adını değiştirmek için de kullanılır.

mv komutunu kullanarak ana dizinimizde yer alan deneme2.txt dosyasının adını y.txt olarak değiştirelim.

linux mv komutu ile dosya adi degistirme

 

rm Komutu (Dosya ve Dizin Silme)

 

Dosya Silme

 

rm ; removing kelimesinden kısaltılmıştır. rm Komutu ; dosyaları silmek için kullanılır.

Uygulamasını görmek için anadizinimizde bulunan yedekx.txt dosyasını silelim.

komutu ile dosyamızın silinmiş olduğunu aşağıdaki resimden görebilirsiniz.

 

linux rm komutu dosya silme

 

rm Komutu sıklıkla -i parametresi ile birlikte kullanılır. rm komutu -i parametresi ile birlikte kullanıldığında silme işlemi için bizden onay isteyecektir.

linux rm komutu i parametresi ile kullanimi

 

Dizin Silme

 

rm Komutunu, dizin silmek için de kullanabiliriz. Ancak bunun için ek bir parametre girmemiz gerekir.

rm Komutu, -r parametresi ile birlikte kullanıldığında içinde dosya da olsa bir dizini silebilmenizi sağlar.

komutu ile içerisinde deneme2.txt olan cdizini klasörünü silmiş olduk.

 

linux rm komutu r parametresi ile dolu dizini silme

 

İçi dolu bir klasörü silme işlemi genelde riskli bir işlem olduğundan rm komutunun bu gibi silme işlemlerinde onay alarak kullanılması daha uygun olacaktır. rm -r komutunun onaylı hali ise

komutunu ile içerisinde adizini ve deneme.txt dosyası bulunan bdizini’ni onay vererek silmiş olduk.” rm -ir bdizini ” komutu ile ” rm -ri bdizini ” komutu aynı anlama gelmektedir.

 

linux onayli dizin silme islemi rm komutu kullanimi

 

Dizin silme işleminde, içerisinde dosya ve dizin bulunan bir dizin silinmek istendiğinde her dosya ve dizin için onay aldığını görmüş olduk. Peki bir dizini içerisinde sayısız dizin ve dosya olsa bile tek hamlede silebilir miyiz? Mümkün

komutu ile tek hamlede dizin ve dosyaları silebiliriz.

 

rmdir Komutu (Boş Dizin Silme)

 

rmdir; remove directory kelimelerinden kısaltılmıştır. rmdir Komutu; boş dizinleri silmek için kullanılır.

komutunu kullanarak oluşturmuş olduğumuz boş bosdizin klasörünü silmiş olduk.

 

linux rmdir komutu kullanimi dizin silme

 

tree Komutu (Dizin Dosya Ağaç Gösterimi)

 

tree Komutu ile linux’da klasörleri ağaç şeklinde listeleyebiliriz. tree komutu normalde linux’un sürümlerinde kurulu olarak gelir. Ancak benim gibi Ubuntu kullanan biriyseniz (Debian tabanlı sistem kullananlar ) bunu kurmanız gerekecektir.

komutu kullanarak kurulumunu yapmış olduk.

 

linux tree komutu kurma 1linux tree komutu kurma 2

 

Denemesini yapmak için ilk olarak ana dizine adizini’ni sonra da içerisine bdizini’ni oluşturduk. bdizini içerisine de ab.txt adında boş bir dosya oluşturduk. Ana dizine çıkıp

komutunu verdik. Sonuç aşağıdaki gibidir.

 

linux tree komutu agac seklinde dizin dosya gosterme

 
Herhangi bir komut hakkında bilgi almak için man, whatis , info komutlarının olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca komut –help ifadesi de bu amaçla kullanılır.
 

find Komutu (Dosya ve Dizin Arama)

 

find komutu, dosya ve dizin araması yapmak için kullanılır.

 

Dosya Arama

 

~ (tilda işareti) benim kullanıcımın home directory‘sini gösterir. / işareti, root dizinini simgeler. (Nokta) . da bizim current directory‘mizi ifade eder.

find [aramayapilacakdizin] [opsiyon] [aranacakdosyaadı]

komutunu uygulayalım. Bu komut a.txt isminde ana dizinimizde dosya ara emrini veriyor.(Arama isme göre verilen dizinde yapılıyor)

Uygulamasına bakalım. Daha önceki uygulamalarımızdan bdizini ve cdizini içerisinde a.txt dosyası olduğunu biliyoruz. Kodun sonucu aşağıdaki gibidir.

 

linux dosya islemleri dosya arama ornek 1

 

tilda işaretinin yerine herhangi bir dizin yolunu yazabilirsiniz.

 

linux dosya islemleri dosya arama ornek 2

 

find ile dosya araması yaparken atıyorum  dosyanın baş kısmını hatırladınız ama sonunu hatırlamıyorsanız ifadenin sonuna yıldız koyarak arama yapabilirsiniz. Mesela ruyakitabi.txt şeklinde bir dosyamız olsun biz “ find [aranacakKonum] -name ruy* ” şeklinde arama yapabiliriz.

(White card) Dosya arama işlemlerimizde ismin başına yıldız, sonuna yıldız ya da hem başına hem sonuna yıldız koyarak arama yapabiliriz.

Linux, C dilinden geldiği için büyük küçük harf duyarlılığı’na sahiptir. Dolayısıyla Bilgi, bilgi, BİLgi kelimelerinin her biri Linux için farklı bir ifadedir. Ancak arama yaparken biz bu özelliği kapatabiliyoruz.

Yani büyük küçük harf duyarlılığı olmadan arama yapabiliriz. Bunun için -name yerine -iname parametresini kullanırız.

komutu kullanalım.  adizini içerisinde farklı şekillerde yazılmış 3 adet text dosyası oluşturduk. Bu şekilde arama yapma komutunu uyguladık. Çalıştığını aşağıdaki resimden görebilirsiniz.

 

linux find iname parametresi dizin dosya arama

 

find komutunu  tek başına dizin arama işlemlerinde de kullanabilirsiniz. Ancak dizinin tam adını belirtmeniz gerekir.

 

Dizin Arama

 

find Komutunu type parametresi ile birlikte kullandığınızda dizin arama işlemi yapar..

komutu ile içerisinde “dizi” karakterleri olan dizinleri aramasını istedik. Sonu aşağıdaki gibidir :

 

linux find komutu dizin arama type parametresi

 

find komutu ile belirli bir büyüklükten fazla olan dosyaları da bulabilirsiniz.

Bu komutla dosya büyüklüğü 100MB dan büyük olan dosyaları bulursunuz.

find Komutunun Size seçenekleri aşağıdaki gibidir :

1.  kilobytes (KB)  k
2.  megabytes (MB)  M
3.  gigabytes  (GB)  G
4.  terabytes  (TB)  T
5.   petabytes (PB)  P

find Komutunun Type seçenekleri ise şunlardır : b : özel blok dosyası , c : özel karakter dosyası, d : dizin, f : basit dosya, l : sembolik link, P : FIFO, s : soket

find Komutu ile alakalı örnek kullanımlar :

komutu ~ yani anadizinimiz içerisindeki boyutu 10 MB olan dosyaları getirir.

komutu ile birden fazla dosyayı aynı anda aratabiliriz.

komutu ile bulunduğumuz dizin ve alt dizinleri tek bir komutla siler.

komutu ile bulunduğumuz dizin ve alt dizinleri ve dosyaları tek bir komutla siler.

komutu ile bulunduğumuz dizindeki tüm *.php uzantılı dosyaların içeriği taranır ve  www.alanadi.com ifadeleri www.yenialanadi.com olarak değiştirilir. Bunun için  -exec kullanırız ve böylelikle birden fazla komut uygulayabileceğiz.

komutu ile boyutu 1M üzerinde olan ve uzantısı .jpg olan dosyalar aranır.

-size değerini negatif belirttiğimizde istenilen değerin altındakileri kasdetmiş oluruz.

komutu ile 1MB dan küçük ve .jpg uzantılı dosyaları ararız.

-size değerini belirli aralıklar arasında olacak şekilde de seçebiliriz.

komutu ile 100 KB üzeri ve 1MB altındaki dosyaları getirir.

find komutu ile değişikliğe uğramış olan dosyaları da bulabiliriz.

komutu ile son 2 gün içerisinde değişikliğe uğramış olan dosyaları getirir.

 

grep Komutu (Dosya, Dizin içeriğinde ifade Arama)

 

grep Komutu; en çok kullanılan Linux komutlarından birisidir. grep kelimesi, Global Regular Expression Printer kelimelerinden kısaltılmıştır.  grep Komutu‘nun en temel amacı belirli bir ifadeyi, kelimeyi bir dosya ya da metin içerisinde aramasıdır.

grep “Aranacak İfade” dosyaAdi   şeklinde kullanılır.

komutu ile grepDenemesi.txt dosyası içerisinde deneme kelimesini aratmış olduk. Farkettiyseniz yazdğımız haliyle büyük küçük harf duyarlı olarak arama yapıldı.

 

temel linux dersleri grep komutu kullanimi 1

 

grep Komutu, -c parametresi ile kullanıldığında aranılan ifadenin bulunduğu satır bilgisini verir.

komutu ile sonucu gözlemleyelim. Dört adet sonucu 3 satırda buluyor ve değer olarak 3 bilgisini getiriyor.

 

temel linux dersleri grep komutu c parametresi ile kullanimi

 

grep Komutu, -i parametresi ile kullanıldığında ise yaptığı aramada küçük büyük harf duyarlılığını yok sayar.

komutu ile büyük harfle başlayan Deneme kelimesi de arama sonuçlarına dahil edilmiştir. Böylelikle 5 sonuç bulunmuştur.

 

temel linux dersleri grep komutu i parametresi ile kullanimi

 

grep Komutu, -v parametresi ile birlikte kullanıldığında arama sonuçları dışında kalan satırları getirir.

komutu ile deneme kelimesinin geçmediği diğer satırları getirdi.

 

temel linux dersleri grep komutu v parametresi ile kullanimi

 

Şimdi de grep Komutu ile -r parametresini kullanacağız. grep Komutu -r parametresi ile kullanıldığında, belirtilen dizin ve altındaki dizin ve dosyaların içeriğinde aranılan ifadeyi arar.

komutu ile adizini içerisindeki dosyalar ve dizinler içerisindeki dosyalar içerisinde “deneme” kelimesini aradı. Sonuç aşağıdaki gibidir :

 

temel linux dersleri grep komutu r parametresi ile kullanimi

 

grep Komutu ile ilgili son olarak ^ karakteri ile kullanımı anlatalım. grep Komutu^ ifadesi ile birlikte kullanıldığında bu karakterin hemen yanındaki ifade ile başlayan satırları getirir.

şeklinde kullanılır.

komutu ile grepDenemesi.txt dosyasında küçük a’dan z’ye kadar başlayan satırları getirecektir. [a-z] yerine [A-Z] ya da [0-9] da yazılabilirdi.

komutu ile “www” ile başlayan satırı getirecektir.

 

temel linux dersleri grep komutu kullanimi 2

 

grep Komutu $ parametresi ile kullanıldığında ise aranacak ifade ile biten satırlar getirilir.

komutu ile “esi” ile biten satırlar getirilir.

 

temel linux dersleri grep komutu kullanimi 3

 

Böylelikle makalemizin sonuna geldik. Linuxda genel olarak kullanılan Dosya ve Dizin İşlemleri komutlarından bahsettik. Burdaki komutların dışında birçok komut vardır. Dersimizle alakalı sorularınızı aşağıdaki yorum panelini kullanarak bizlerle payalaşabilirsiniz.

 

vi Editörü Kullanımı ve Komutları
Linux Kullanıcı Yönetimi ve Komutları

Pin It on Pinterest