türkçe porno - sex hattı ara - sikiş - porno izle - sohbet hattı ara - sohbet numaraları - sex hattı

Bu dersimizde “Linux Temel Ağ (Network) Komutları” konusunu ele alacağız.

Linux‘ta ifconfig komutu ile IP adresini öğrenme, dhclient komutu ile IP adresini yenileme, ping komutu, nslookup komutu ile DNS sorgulama, traceroute komutu ile veri yolu izleme, ifdown ve ifup komutları ile interface açıp kapama işlemlerini uygulamalı olarak göreceğiz.

İnternet Nasıl Çalışır, Ağ Nedir gibi kavramlara yabacıysanız “Ağ Teorisine Giriş” kategorisindeki makalelere göz atabilirsiniz.

ifconfig Komutu (IP adresi öğrenme)

 

ifconfig; interface config kelimelerinden kısaltılmıştır. LUI yani terminali açıp

komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırsınız.

 

linux temel ag network komutlari ifconfig komutu

 

Görüldüğü gibi bilgisayarımızda iki tane interface gözüküyor. lo , loopback olarak ifade edilir. Bu genelde 127.0.0.1 dir. Bu rakamsal ifade bilgisayarımızı ifade eder. Bu şekilde kabul edilmiştir.

enp0s3 olarak ifade edilen değer ise bizim internet bağlantımızı gösterir. Ethernet protokolü üzerinden çalışır. İkinci satırda gözüken 10.0.2.15 bize atanmış olan IP adresidir. Bu IP adresi IPv4 e göre atanmıştır. Hemen alt satırda bulunan inet6 ise IPv6 ya göre atanan IP adresidir.

Mask değeri ile ifade edilen 255.255.255.0 değeri de gene 2.satırda yer alır.

Linux‘taki ifconfig komutunun alternatifi Windows‘ta ipconfig komutudur.

DHCP (Domain Host Configuration Protokol) olarak ifade edilen bir protokol var.

Normalde internete bağlanabilmek için ilk bağlandığımız gateway üzerinden bize otomatik bir IP ataması yapılır.

Dinamik IP kullanıldığı durumlarda da DHCP server kullanılır. Yani siz her internete bağlandığınızda size yeni bir IP ataması yapılır.

Statik IP de ise bu IP sizin bilgisayarınıza çakılmıştır. Hiçbir şekilde değişmez.

 

dhclient Komutu (IP adresi yenileme)

 

IP adresinizi yenilemek istediğinizi farz edelim. Bunun için Linux’ta dhclient komutu kullanılır. Bu komutta admin yetkisi gerektiren bir komuttur. Şu şekilde kullanılır :

komutu ile IP yenilecektir. İlk olarak internet bağlantısı kesilecek sonrasında yeni IP alınacaktır. (İlk olarak release edilip sonrasında renew işlemi uygulanacaktır)

 

linux temel ag network komutlari dhclient komutu 1

linux temel ag network komutlari dhclient komutu 2

 

ifconfig komutu ile kontrol ettiğinizde IP’nin değişmediğini göreceksiniz. Bunun sebebi bizim Virtual Machine üzerinde çalışmamızdır.

dhclient komutunu, -r parametresi ile birlikte de kullanabilirsiniz.

IP yenilemenin farklı bir yolu daha var.  (daemon kapatıp, açarak)

komutu ile servisi yeniden başlatıyoruz.

 

linux temel ag network komutlari ip yenileme daemon

linux temel ag network komutlari ip yenileme daemon 2

 

Networking hizmetini başarıyla yeniden başlattık.

 

ping Komutu

 

ping komutu, ICMP (internet control message protocol)  protokolünü kullanarak ECHO_REQUEST göndermek için kullanılır. İsteğimizi alan sunucu isteğe cevap gönderir. Bu talep ile cevap arasında geçen zaman hesaplanarak kullanıcıya gösterilir.
ping komutu genellikle karşıdaki makinenin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer ping talebine cevap gelmiyorsa uzaktaki makine çalışmıyor olabilir. Ayrıca ping komutu kullanarak iki makine arasındaki transferin hızı hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz.

ping komutunun uygulamasını görelim. google sitesini ping’leyelim :

komutunu uygulayıp sonucu görelim.

linux temel ag network komutlari ping komutu

Yukarıda görüldüğü gibi paketler 64 byte olarak gönderilir. ttl ; time to live kelimelerinden kısaltılmıştır. icmq_seq’ler gönderilen icmp paketlerinin numaralarıdır. time bahsettiğimiz veri için geçen zamanı ifade ediyor.

Windows’ta bu pingleme işlemi  belli bir sayıdan sonra kesilir. Ancak linux’ta sizin bu işlemi sonlandırmanız gerekir. Siz sonlandırana kadar pingleme işlemi devam edecektir. Klavyeden Ctrl+C ye basarak işlemi durdurabilirsiniz.

ping komutu farklı parametrelerle de kullanılabilir :

1.  -c sayi sayi ile ifade ettiğimiz değer kadar ping paketi gönderilir ve sonrasında programdan çıkılır.
2.  -i sure Her bir ping paketinin gönderilmesi arasında geçen sürenin ayarlanmasını sağlar. sure ile ifade ettiğimiz bu değer saniye cinsindendir. Bu seçenek kullanılmadığı takdirde her bir sn de bir ping paketi gönderilir.
3.  -f Çok hızlı ping paketi üretilmesini sağlar. Admin yetkisi ile kullanılabilir. Ancak ağ üzerinde yavaşlatıcı etkide bulunabileceğinden dikkatli kullanılması gerekir.
4.  -s paketbuyuklugu Bu parametre ile gönderilecek olan ping paketlerinin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak paket büyüklükleri 56 byte olup 8 byte’lık ICMP başlık bilgisinin de eklenmesi ile 64 byte’a ulaşır.
5.  -n Bu parametre ile ping isteği gönderilen makineden gelen cevaplar kullanıcıya gösterilirken, makinenin ismi yerine IP adresi kullanılır.
 

nslookup Komutu (DNS Sorgusu)

 

nslookup Komutu, DNS sunucusu ile haberleşip DNS sorguları yapmak için kullanılır. Genellikle makine isminden, makine IP’sinin bulunması için kullanılır. (İsimden, IP karşılığını almaya yarıyor)

nslookup tek başına kullanılabileceği gibi

nslookup [seçecek][sorgu]

şeklinde de kullanılır. Aşağıdaki kullanım en sade kullanımıdır. (interaktif mode)

linux temel ag network komutlari nslookup komutu

server dediğimizde, default server olarak kendi makinemizi gösterdi. Mesela google.com ‘un DNS’ini sorgulattığımızda google’ın IP’sini getirdi.

server [IP] komutu ile server’ı değiştirebiliriz. Yukarıdaki ekrandan exit diyerek ya da Ctrl+C ile çıkabilirsiniz.

nslookup komutu parametre alarak da kullanılabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz :

linux temel ag network komutlari nslookup komutu parametreler 1linux temel ag network komutlari nslookup komutu parametreler 2

nslookup da sorgulama tipleri değiştirebilir. Sorgulama tipleri için aldığı parametreler aşağıdaki gibidir :

1.  a  Makine isminden IP adresini sorgulamak için kullanılır.
2.  ptr  Makine IP adresinden makinenin ismini sorgulamak için kullanılır.
3.  ns  Verilen alan için yetkili DNS sunucularının listesini getirir.
4.  any  Tüm sorgulama tiplerini kullanarak gerekli bilgileri almak için kullanılır.
5.  mx  Verilen alan veya sunucu için gönderilen e-postaları kabul eden sunucuları görmek için kullanılır.
6.  soa  Alandan sorumlu kişi, TTL süresi, alanın seri numarası gibi bilgileri getirir.
 

traceroute Komutu

 

traceroute komutunu kullanabilmek için ilk olarak kurmamız gerekir.

komutunu uyguladığımızda bizden kurulumu yapmamızı istiyor bizde kurma komutunu veriyoruz.

linux temel ag network komutlari traceroute komutu 1

linux temel ag network komutlari traceroute kurulumu

traceroute komutu ile, bulunduğunuz network’ten belirttiğiniz hosta kadar sizden çıkan verinin yolunu takip edebilirsiniz. traceroute komutu, ttl (time to live) süresine göre çalışır. Bu süre içerisinde gönderilen veri istenilen hosta ulaşmazsa veri geri döner.

şeklinde kullanılır.

Özetle, traceroute komutu hedef makinaya hangi yollardan geçerek gidildiğini gözlemlemek için kullanılır. Router’ları bulmamızı sağlar.

 

ifdown ve ifup Komutları (Interface açıp, kapama)

 

ifdown komutu ile interface kapatabilir, ifup komutu ile de interface’i tekrar açabiliriz.

İlk olarak ifconfig komutu ile çalışan interface’leri görüntüleyelim.

sonrasında lo ile belirtilen loopback interace’ini ifdown komutu ile kapatalım.

linux temel ag network komutlari ifdown komutu

Son olarak interface’lerin durumunu yani kapatılıp kapatılmadığını anlamak için tekrardan ifconfig komutunu çalıştırdık. lo interface’inin kapatıldığını ispatlamış olduk.

Şimdi de ifup komutu ile kapattığımız lo interface’ini tekrardan çalıştıralım.

linux temel ag network komutlari ifup komutu

Resimden de gördüğünüz gibi lo interface’ini tekrardan çalıştırdık.

Linux Temel Ağ (Network) Komutları dersini burada noktalıyoruz. Konu ile alakalı sorularınızı aşağıdaki yorum panelini kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

Linux Grup Yönetimi ve Komutları

Pin It on Pinterest